+609 553 5555        pro@unipsas.edu.my
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Staf
Pelajar
Pelawat

Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah

Pusat Pengurusan

Penyelidikan (RMC)

Mengenai

Pusat Pengurusan Penyelidikan

Pusat Pengurusan Penyelidikan (RMC) secara rasminya ditubuhkan pada  Mei 2020. RMC bertanggungjawab dalam pelbagai aspek pengurusan penyelidikan di UnIPSAS seperti perancangan dan pengurusan penyelidikan, pengurusan kewangan, pemantauan dan penambahbaikan penyelidikan, pengurusan penerbitan penyelidikan, pengurusan jaringan penyelidikan dan pengkomersilan, pengurusan harta Intelek dan pengurusan aset penyelidikan.  

RMC UnIPSAS juga beriltizam untuk memberikan komitmen sepenuhnya dalam menjayakan agenda pembudayaan aktiviti penyelidikan di KUIPSAS berdasarkan kepada dasar dan polisi penyelidikan UnIPSAS

Pautan Pantas

Scimago Journal & Country Rank (scimagojr.com)

Scopus preview - Scopus - Welcome to Scopus

MyCite - Malaysian Citation Index (mohe.gov.my)

MyJurnal - Citation and Infometrics Division (mohe.gov.my)

Open Journal Systems (mohe.gov.my)

KPT - Utama (mohe.gov.my)

MyGRANTS Portal Version 2

Malaysia Citation Centre (mohe.gov.my)

Majlis Penerbitan Ilmiah Malaysia - Utama (mapim.my)

e-MyRA (mohe.gov.my)

Pusat Pengurusan Penyelidikan

Hubungi Kami

12 + 10 =

Loading...